DRIVER CHO CARD WIFI INTEL WIFI 6E AX210  AX200

Windows 10/11 32 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/30542/a08/WiFi_22.60.0_Driver32_Win10.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/30584/a08/BT_22.60.0_32_Win10.exe

Windows 10/11 64 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/30542/a08/WiFi_22.60.0_Driver64_Win10.exe

Bluetooth: https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/download/19351/windows-10-and-windows-11-wi-fi-drivers-for-intel-wireless-adapters.html

 

SẢN PHẨM INTEL AX200/ AX210 KHÔNG HỖ TRỢ WINDOWS XP, 7, 8, 8.1

Windows 10/11  và các phiên bản Linux có thể sử dụng mà không cần cài driver

Trong trường hợp Windows 10 không tự nhận, hãy tải driver bên trên

Đối với Linux, bạn cần update kernel

Trang hỗ trợ Linux: https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/support/articles/000005511/wireless.html

Vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ 0979628541 nếu link tải về có trục trặc hoặc bị lỗi